BBH kjøper 49,9% av Vena

BBH kjøper 49,9% av Vena-bryggeriet i St. Petersburg av Carlsberg Breweries (CB). CB eier før denne transaksjonen ca. 99,9% etter kjøpet av 33,3% som European Bank for Reconstruction and Development eide av Vena. Minoritetsaksjonærer eier de resterende ca. 0,1% av aksjekapitalen. BBH har fra oktober 2003 opsjon på å kjøpe resten av CBs aksjer i Vena.

Begge handler må godkjennes av de russiske konkurransemyndigheter.

CBs salg er et naturlig ledd i å samle eierskap og dermed det overordnede driftsansvar for CBs aktiviteter i Russland, Baltikum og Ukraina hos BBH, som har over 10 års erfaring med bryggerivirksomhet i disse landene. Salget får ingen vesentlig virkning på CBs resultat for 2001. Transaksjonen må godkjennes av de russiske konkurransemyndigheter.

Vena har p.t. en kapasitet på 120 millioner liter per år. Siden begynnelsen av 2000 har Venas strategi vært å satse på det kraftig voksende premium-segmentet med merkevarene Nevskoye og lisenstilvirkede Tuborg. Bryggeriets markedsandel i St. Petersburg er 12-13% (oktober 2001) og i Moskva ca. 5.5%. Vena kompletterer på en utmerket måte BBHs produktportefølje i Russland. Vena gjennomfører et investeringsprogram på USDm 27 som fordobler kapasiteten til 240 millioner liter frem til sommmeren 2002.

Nøkkeltall for Vena i 1. halvår 2001 (1. halvår 2000 i parentes):
Volum, millioner liter: 55 (25)
Nettoomsetning, DKKm: 273 (95)
Antall medarbeidere: 650 (445)

Annet
BBH eies 50% av det finske bryggeriet Hartwall og 50% av Carlsberg Breweries, som igjen eies 60% av Carlsberg A/S og 40% av Orkla.