BBH kjøper andel i bryggeriet Chelyabinsk i Russland

Baltic Beverages Holding (BBH), eid av Pripps Ringnes og det finske bryggeriet Hartwall, har tegnet avtale om kjøp av 20% av bryggeriet Chelyabinsk Pivo i byen Chelyabinsk i Ural. Gjennom en rettet emisjon vil BBHs eierandel senere økes til 75%.

Chelyabinsk Pivo ligger i Russlands nest største befolkningssentrum med drøyt 20 millioner innbyggere.

Chelyabinsk Pivo er det ledende bryggeriet i området, med en årskapasitet på 60 mill. liter og 700 ansatte. Moderniseringen av bryggeriet vil starte umiddelbart. Målet er å forbedre kvaliteten til vestlig nivå og samtidig øke kapasiteten.

Etter dette kjøpet har BBH elleve bryggerier i Øst Europa, hvorav fem i Russland, fire i Baltikum og to i Ukraina. BBH er også deleier i syv malterier.

Ny alkohollov og ølskatt i Russland
Den nye alkoholloven i Russland, som ble utformet i siste del av fjoråret og som innebærer flere restriksjoner for produksjon og salg av alkoholholdige drikker, er nå godkjent i alle instanser. Øl inkluderes ikke i loven. Lovens utforming er tilfredsstillende for bryggeriindustrien.

Skatten på øl i Russland ble ved årsskiftet økt med 20% til 0,72 rubel pr. liter. Dette har ikke ført til at ølskattenes andel av ølprisen har økt.