BBH kjøper andel i bryggeriet Koloss i Ukraina

Baltic Beverages Holding AB (BBH) har kjøpt 24,5% i bryggeriet Koloss som ligger i byen Lviv, vest i Ukraina. BBH vil øke eierandelen til 42% når konkurransemyndighetene gir tillatelse.

Koloss har en årskapasitet på 50 millioner liter øl. Bryggeriet har 500 ansatte.

Oppkjøpet vil bidra til å styrke BBHs markedsposisjon i Ukraina. BBH har siden 1996 hatt en majoritetsandel i bryggeriet Slavutich i det østlige Ukraina.

BBH eies med like eierandeler av Orklas drikkevareselskap Pripps Ringnes og det finske bryggeriet Hartwall. BBH driver totalt ni bryggerier, hvorav fire i Baltikum, fire i Russland og ett i Ukraina.

Ref.:
Bjørn Erik Næss, Økonomidirektør
tlf.: +47 22 54 44 19/22 54 40 00
Paul Bergqvist, Konsernsjef, Pripps Ringnes
tlf.: +46 8 757 70 00
Göran Orre, Informasjonsdirektør, Pripps Ringnes
tlf.: +46 8 757 75 06