BBH kjøper bryggeri i Russland

Baltic Beverages Holding (BBH), eid av Pripps Ringnes og det finske bryggeriet Hartwall, har inngått en avtale om kjøp av en majoritetsandel i bryggeriet Pikra i byen Krasnoyarsk i Sibir. Etter en rettet emisjon vil BBH eie 50,1% i Pikra. De resterende aksjene eies av lokale interessenter. Godkjennelse fra antimonopolmyndighetene forventes medio desember 1999.

Pikra har en dominerende stilling i Krasnoyarsk-området i Sibir, som er en region med ca. 15 mill. innbyggere. Bryggeriet har en årskapasitet på ca. 70 mill. liter. Moderniseringen av bryggeriet vil starte umiddelbart. Målet er å forbedre kvaliteten til vestlig nivå og samtidig øke kapasiteten betydelig.

Etter dette kjøpet har BBH tolv bryggerier i Øst Europa, hvorav seks i Russland, fire i Baltikum og to i Ukraina. BBH er også deleier i åtte malterier.