BBH kjøper malteri i Ukraina

For å sikre langsiktig tilgang til lokale råvarer har Baltic Beverages Holding (BBH) sammen med sitt datterselskap Slavutich Bryggeri kjøpt 48,5% av det ukrainske malteriet Slavuta. Hensikten er å øke eierandelen til over 70% i løpet av nærmeste fremtid.

Slavuta, med en årskapasitet på 80.000 tonn malt, er det største malteriet i Ukraina. Malteriet ble bygget tidlig på 90-tallet, og ligger nordvest i Ukraina.

BBH eies med like eierandeler av Orklas drikkevareselskap Pripps Ringnes og Hartwall. BBH driver totalt ni bryggerier, hvorav fire ligger i Baltikum, fire i Russland og ett i Ukraina.

Halvor Stenstadvold, adm.dir. Orkla ASA
tlf.: +47 22 54 44 32
Christian Ramm-Schmidt, adm.dir. Baltic Beverages Holding AB
tlf.: +358 400 60 50 66