BBH øker eierandel i Kolos

Baltic Beverages Holding AB (BBH), som eies med like eierandeler av Orklas drikkevare-selskap Pripps Ringnes og finske Hartwall, har kjøpt ytterligere aksjer i det ukrainske bryggeriet Kolos i byen Lviv i Ukraina. BBHs eierandel øker gjennom oppkjøpet fra 41,6% til 50,3%. Samtidig er det inngått avtaler med noen større eiere i Kolos, som innebærer at BBHs eierandel kommer til å øke til 92,3% i løpet av sommeren.

Kolos er det ledende bryggeriet i vestlige Ukraina og har en produksjonskapasitet på 50 millioner liter og ca. 500 ansatte. Et moderniseringsprogram er iverksatt i bryggeriet for å heve kvaliteten og effektivisere driften.

BBH har eierandeler i 11 bryggerier i Øst-Europa, hvorav 5 i Russland, 2 i Ukraina og 4 i de baltiske stater.