BBH øker eierandel i Tulskoye Pivo

Baltic Beverages Holding AB (BBH), som eies med like eierandeler av Orklas drikkevare-
selskap Pripps Ringnes og finske Hartwall, forsterker sin virksomhet i Russland ved å endre eierstrukturen i bryggeriet Tulskoye Pivo (tidligere Taopin). For å finansiere utbygging av produksjonskapasitet opp til 250 mill. liter ved bryggeriet Tulskoye Pivo i Tula sør for Moskva, gjennomføres en rettet emisjon på 20 mill. dollar mot BBHs datterselskap Baltika. Etter emisjonen vil Baltika eie 50,01% i Tulskoye Pivo, mens BBHs direkte eierandel vil være 34,29%. BBH eier 74% av bryggeriet Baltika.

Hensikten med endringen i eierstrukturen er å forsterke BBH-gruppens stilling i det raskt voksende russiske ølmarkedet, styrke varemerket Baltikas posisjon i det folkerike Moskva-området samt tilrettelegge for en mer effektiv utnyttelse av Baltikas distribusjonssystem.

I tillegg til produksjon av det ledende lokale ølmerket Tulskoye Pivo, skal Russlands ledende ølmerke Baltika produseres på bryggeriet i Tula. Baltika er Russlands eneste nasjonale ølmerke.