BBH øker eierandel i Utenos Alus

Baltic Beverages Holding AB (BBH), som eies med like eierandeler av Orklas drikkevare-
selskap Pripps Ringnes og finske Hartwall, har økt eierandelene i bryggeriet Utenos Alus i Litauen fra 50% til 95%. BBH har forpliktet seg til å løse inn de resterende aksjene. Kjøpet er godkjent av konkurransemyndighetene i Litauen.

BBH eier også 86% i bryggeriet Kalnapilis i Litauen. Markedsføring, salg og logistikk for Utenos Alus og Kalnapilis samordnes i det nyopprettede selskapet Jungtinis Alaus Contras, som er heleid av BBH.

Utenos Alus och Kalnapilis er Litauens to ledende bryggerier med en total markedsandel på i underkant av 40%.

BBH har tolv bryggerier i Øst Europa, hvorav seks i Russland, fire i Baltikum og to i Ukraina.