BBH-presentasjon

18.03.2003: Vedlagt følger presentasjon (på engelsk) som blir holdt på BBHs Capital Markets Day i St. Petersburg i dag.