BBH selger sin andel i det litauiske bryggeriet Kalnapilis

Den 9. november 2000 godkjente konkurransemyndighetene i Litauen etableringen av Carlsberg Breweries A/S på betingelse av at et av de tre bryggeriene Carlsberg Breweries og BBH eier blir solgt.

Styret i BBH har nå besluttet å selge sin eierandel på 87% av Kalnapilis bryggeriet. Arbeidet med å finne en ny eier starter med det samme.

I tillegg vurderer styret i BBH på et senere tidspunkt å fusjonere det Carlsberg Breweries eide bryggeriet Svyturys med det BBH eide bryggeriet Utenos Alus. Dette skal godkjennes av minoritetsaksjonærene og konkurransemyndighetene i Litauen. Under forutsetning at de 2 bryggeriene fusjoneres vil Thomas Kucinskas, nåværende adm. direktør for Svyturys utnevnes til adm. direktør for BBHs samlede aktiviteter i Litauen.

Kalnapilis ble en del av BBH i 1994 og hadde en omsetning i år 2000 på 40 millioner liter.