BBH volumvekst i første kvartal

Hartwall har i dag 17. april 2000 sendt ut følgende melding:

Baltic Beverages Holding AB (BBH) rapporterer volumvekst for årets første tre måneder. BBHs totale salg økte fra 198 millioner liter i fjor til 339 millioner liter i år. Økningen utgjør 71%, og 10 prosentpoeng av dette skyldes kjøp av bryggerier.

I Russland økte salget med 75% fra 157 millioner liter til 275 millioner liter. BBHs markeds-andel i Russland har ifølge de siste estimatene steget fra ca. 23% per 31.12.1999 til 25%. I Ukraina ble BBHs salgsvolum fordoblet fra 13 til 27 millioner liter, og 20% av veksten kan tilskrives kjøp av bryggerier. I Baltikum økte BBHs salgsvolum fra 28 til 38 millioner liter, tilsvarende 35%.

Den sterke volumøkningen har vært mulig på grunn av markedsvekst og BBHs økte produksjons- og distribusjonskapasitet. Ved vurdering av foretakets vekstutsikter for hele året bør man ta hensyn til bransjens sesongartede natur, markedsutviklingen for resten av året samt de vekstmuligheter som foretakets kapasitet tillater. Selskapet anslår at veksttakten for resten av året klart skal avta.

Hartwall og svensk-norske Pripps Ringnes eier 50% hver av BBH. BBH har tolv bryggerier, hvorav fire er i Baltikum, seks i Russland og to i Ukraina. BBH er også aksjonær i åtte malterier. I 1999 omsatte BBH for 3,3 mrd. SEK og driftsresultatet var 0,9 mrd. SEK. BBHs bryggerier produserte til sammen 1 278 millioner liter. Selskapet sysselsetter over 9000 ansatte.

Orkla ASA og Oyj Hartwall Abp publiserer delårsrapporter for januar-april 2000 den 30. mai 2000 kl 0800 norsk tid.