BBHs bryggerier utvider virksomheten i RusslandOrkla

Baltic Beverage Holding (BBH) har gjennom sitt bryggeri Baltika i St. Petersburg, ervervet 60 prosent av bryggeriet Donskoye Pivo plc, som ligger i Rostov-na-Don i Sør Russland. Bryggeriet har en årlig kapasitet på ca. 72 millioner liter øl og er ett av de største bryggeriene i Sør Russland. Selskapet ble etablert i 1974 og har 300 ansatte.

Et omfattende investeringsprogram vil bli iverksatt for å løfte produkt- og produksjonskvali-teten opp til et internasjonalt nivå, og derigjennom ytterligere forsterke markedsposisjonen. Målet er å øke salget, og på sikt å bli markedsleder i Sør Russland, et område med over 20 millioner innbyggere.

BBH eies med like andeler av Orklas drikkevarevirksomhet Pripps Ringnes og det finske bryggeriet Hartwall. BBH-gruppen omfatter etter dette ervervet, tre bryggerier i de baltiske landene, fire bryggerier i Russland og et bryggeri i Ukraina. Det totale salgsvolumet i 1997 forventes å utgjøre ca. 600 millioner liter.

Ref.:


Lisbeth Lindberg, Orkla, Direktør Informasjon/IR tel.: 22 54 44 23/

Orkla Hugin