Bedre inntjening - beholde kvalitet

Da Orkla Media overtok Det Berlingske Officin (Berlingske) i desember i fjor, kunne det danske mediehuset legge frem en klar strategi. I løpet av tre år skal Berlingske fordoble inntjeningen uten at det går på bekostning av den redaksjonelle kvaliteten. Henter danskene inspirasjon hos sine nye eiere?

Konsernsjef Joachim Malling i Berlingske svarer et ubetinget ja.
- Samarbeidet med Orkla Media styrker oss. Vi har felles problemstillinger og har hurtig kommet i en god dialog. Vi føler oss velkommen i Orkla og håper at Orkla føler seg velkommen hos oss, understreker Malling.
I motsetning til hva Berlingske forventet, har ikke Orkla Medias overtagelse av det danske mediekonsernet skapt den store debatten i Danmark.
- Dette viser at den publisistiske tradisjonen er viktigere enn aksjonærenes nasjonalitet. Kun Politiken har omtalt oss som «den norske avis som utgis på dansk» - men det oppfatter jeg som humoristisk, smiler Malling.

Sterkere tilknytning
Berlingske konsentrerer seg i denne strategiperioden spesielt om å snu den negative opplagstrenden for tabloidavisen B.T., forbedre driften i regionavisen Århus Stiftstidende, utvikle og rasjonalisere trykkerivirksomheten og gjøre konsernets online-tjenester lønnsomme.
For å oppnå målet om å fordoble inntjeningen har Berlingske skilt ut Berlingske Tidende, tabloidavisen B.T., ukeavisen Weekendavisen og Avedøre Avistryk som egne aksjeselskaper. Medarbeiderne skal få sterkere tilknytning til sin egen bedrift og oppmerksomheten skal rettes mot enkeltproduktene. Her lar Berlingske seg inspirere av merkevaretenkningen i Orkla.
- Vi skal utnytte våre brands bedre. Det finnes ikke noe større brand enn en redaksjonell merkevare. Som utgiver «eier» du lesernes mind space på en unik måte. Sild og avis er helt forskjellige type merkevarer, men grunntenkningen er den samme. Orkla har mye å tilføre oss på dette området, sier Malling.

Samarbeid
Når det gjelder å utvikle produksjons- og distribusjonsapparatet tror Malling Berlingske har mye å hente på å samarbeide med konkurrentene.
- Bransjen bør dessuten stå sammen om fremtiden i radio, fjernsyn og på Internett. Vi har den generelle kjernekompetansen til å drive radio og fjernsyn, og en fornuftig redaksjonell blanding som lar seg kombinere med reklame. Vi trenger ikke nødvendigvis å eie hele produksjonsapparatet, men kan for eksempel kjøpe programproduksjonen. Vi må ha evnen til å adskille to verdener, mener Malling.
Berlingske kom sent i gang med Internett i forhold til sine konkurrenter og til markedet generelt, men har nå kommet bra på banen. Samtidig har markedet stagnert.
- Vi betrakter fortsatt nettsatsing som en integrert del av vår fremtidsvisjon. Utviklingen går mot færre aktiviteter som i større grad utnyttes kommersielt. Vi vil skape en sunn balanse i vår nettsatsing, slik at vi kommer til å tjene penger, sier Malling.

Flotte tradisjoner
Og hvordan kan Orkla Media påvirke utviklingen i Berlingske? Malling mener det norske mediekonsernet kan bringe nye holdninger inn i Berlingske. Danskene vil etablere en driftskultur for å forbedre driften og utnytte kapitalen bedre.
- Orkla Media har flotte tradisjoner for å kunne håndtere disse utfordringene. Redaksjonelt sett tror jeg ikke vi har så mye å hente i, eller bidra til, eksempelvis norske lokalaviser. Men et tettere samarbeid med den polske avisen Rzesczpospolita er blant mulighetene, sier Malling.
Sjefredaktør Peter Wivel i Berlingske Tidende stemmer i. - En delegasjon fra Rzeczpospolita har allerede vært på besøk hos oss for å etablere et samarbeid, opplyser han.

Tjene penger
Den store utfordringen for Berlingske Tidende består i å tjene penger, og samtidig beholde avisens redaksjonelle og tekniske kvalitet. - Vi når i dag Orklas overskuddsmål, men vi vil også sikre fremtidig inntjening. Annonsemarkedet endrer seg, så vi må tilpasse produktet vårt og finne nye markeder, sier Wivel.
Berlingske Tidende er blitt et AS, noe som vil endre samarbeidsformene i den tradisjonstunge avisen. - Vi må nå lære å samarbeide på en ny måte. Annonseavdelingen og redaksjonen skal jobbe tettere sammen, noe som tradisjonelt sitter langt inne hos enkelte.
Wivel synes det er spennende å ha Orkla Media som eiere. - Jeg er glad for at et stort norsk konsern har sett at Berlingske er god forretning. Orkla Media vil være med på å profesjonalisere vår virksomhet.

Kritisk
- Foreløpig har vi ikke merket noen særlig forskjell etter at Orkla Media kom inn i bildet, men det skal bli interessant å se hvilke signaler vi får hvis det strammer seg til i et fallende avismarked, sier Marianne Bom, fellestillitsvalgt for medarbeidere i Berlingske Tidende, Weekendavisen og Scanpix/Nordfoto.
Bom roser både ledelse og tillitsvalgte i Orkla Media for god mottagelse og kan fortelle at samarbeidet med de tillitsvalgte i Norge har kommet godt i gang. Men hun er kritisk til omstillingsprosessen i Berlingske.
- Dessverre er vi ikke blitt tatt tilstrekkelig med i beslutningsprosessene rundt omstillingen. Vi beklager at ledelsen har gitt oss for lite informasjon underveis, sier Bom.

Berlingske Cross Media
Tenker nytt om innhold
Synergier er nøkkelordet for det nye forretningsområdet Berlingske Cross Media. Grunnfilosofien består i å utnytte og gjenbruke den redaksjonelle know-howen i Berlingske Tidende bedre, og selge den til både interne og eksterne kunder.

- Vi har delt opp redaksjonen i basisavisen med stoffområdene politikk, innland, utland, næringsliv, kultur og sport, og andre aktiviteter som ukentlige livsstilseksjoner, webaktiviteter, arkiv og en researchenhet, sier redaktør Søren Østergaard Sørensen.
Berlingske Cross Media skal fokusere på nisjene og arbeide mot nye medier og andre kanaler.
- Berlingske Tidende er et sterkt brand som vi kan utvikle ytterligere. Vi er nødt til å stå på flere ben, og se på nye muligheter. Om 20 år er Berlingske Tidende kanskje ikke Berlingske Tidende lenger. Men grunnpilarene kvalitet, seriøsitet og troverdighet skal bestå. I fremtiden kan alle bli sin egen redaktør. Selve informasjonsformidlingen har vi ikke patent på, men vi er dyktige i å for-
edle informasjon, sier Sørensen.
Den kommersielle tankegangen skal ha falt en del journalister tungt for brystet. Sørensen tror imidlertid at avisens nye økonomiske mål kan styrke medarbeidernes kreativitet.
- Jeg opplever også at denne tankegangen har fått en boost etter at Orkla Media overtok, avslutter han.

Tabloidavisen B.T. - en guide i tilværelsen
Tabloidavisen B.T. har slitt med fallende opplag i noen år, men ser ut til å ha snudd trenden i vår. - Vi henvender oss nå spesielt til kvinnelige og yngre lesere. Stoffet skal være handlingsorientert og konsentrert. Vi vil guide leseren i tilværelsen, sier redaktør Nina Vedel-Petersen i B.T.
- For første gang på ti år er vi større enn EkstraBladet!, jubler sjefredaktør Kristian Lund.
Nytt av året er at B.T.s lesere kan få levert avisen til frokosten. Dessuten kan abonnentene med et spesielt bevis hente neste morgenutgave i kiosken - gratis. Denne utgaven er mer oppdatert på nyheter og sportsresultater.
- Vi skal alltid være først på nyheter, og spesielt gjelder dette for Internett. Vi har da også 1,5 millioner treff per uke, understreker Lund.
Ifølge Vedel-Petersen og Lund har overgangen til aksjeselskap gitt avisens ansatte en sterkere teamopplevelse.
- Medarbeiderne jobber mer helhjertet i forhold til sitt eget produkt. Og nå går det så bra at vi må ansette flere journalister, påpeker Lund med et bredt smil.

Finnes ingen make
Weekendavisen har funnet en nisje på avismarkedet: En ukeavis til lesere som savner bakgrunnsstoff om europeisk politikk, litteratur og kultur. Weekendavisen har hatt konstant fremgang i 10 år, og leserskaren består av høyt utdannede personer i en spredt aldersgruppe.
- Vi har flest kvinnelige lesere, så vi pleier å si at vi skriver for politikernes koner, smiler utenlandsredaktør Martin Krasnik i Weekendavisen.
Weekendavisen har holdt fast på sitt opprinnelige konsept, som består av tre deler: bøker, politikk og kultur. Journalistene skriver om det de interesserer seg for og preger artiklene med deres egne meninger og holdninger.
- Vår avis er helt unik, og det er først i de seneste år at andre aviser er kommet på banen med lignende fokus på bakgrunn og analyse. Det har selvfølgelig økt konkurransen, sier Krasnik.

Det Berlingske Officin

 • eier Berlingske Tidende, tabloidavisen B.T., og ukeavisen Weekendavisen
  har eierinteresser i en rekke regionale og lokale aviser
 • eier fem rotasjonstrykkerier
 • er hovedaksjonær i Metropol Onlinehar majoriteten av aksjene i Scanpix Danmark
 • omsetter for tre milliarder danske kroner
 • har 3 741 årsverk


Historikk
 • 1749 3. januar gir hoffboktrykker E. H. Berling ut Kiøbenhavnske Danske Post Tidender.
 • 1778 Elisabeth Berling overtar avisdriften. Uttrykket «tante Berling» skal stamme fra de 20 årene hun drev avisen.
 • 1859 Berlingske Tidende får sitt nåværende format.
 • 1916 Det første nummer av tabloidavisen B.T. kommer på gaten.
 • 1971 Berlingske Aftenavis får det nye navnet Weekendavisen.
 • 1991 De Jydske Tidende og Vestkysten fusjoneres til Jydske Vestkysten.
 • 1994 De Bergske Blade kjøpes i samarbeid med de tre Stiftstidender.
 • 1999 Berlingske kommer inn i Århus Stiftstidendes eierkrets.
 • 2000 Orkla Media overtar Det Berlingske Officin.