Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA - endring av valgkomiteens innstilling

Det vises til pressemelding av 19. mars 2010 vedlagt valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Orkla ASA. Som følge av at leder av bedriftsforsamlingen, Knut Brundtland, nå har meddelt at han ikke har anledning til å stille til gjenvalg til bedriftsforsamlingen, og i den forbindelse også trekker seg fra vervet som leder av selskapets valgkomité, vil valgkomiteen foreslå følgende endringer i sin innstilling:

 

Varamedlem Ann Kristin Brautaset foreslås som nytt medlem, og Odd Gleditsch d.y. foreslås som nytt varamedlem.

 

Valgkomiteen foreslår at dagens nestleder i bedriftsforsamlingen, Idar Kreutzer, overtar som leder av bedriftsforsamlingen, og at medlem Dag Mejdell overtar som ny nestleder. Valgkomiteen innstiller videre på Idar Kreutzer som ny leder av valgkomiteen.