Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA - valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen foreligger i dag - se vedlegg.

Det vil bli redegjort for innstillingene i generalforsamlingen som avholdes den 24. april 2008 kl. 15.00 i Gamle Logen, Grev Wedels plass i Oslo.
 
 
 
Ref.:
Knut Brundtland, valgkomiteens leder, mobil 400 62 020