Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA - valgkomiteens innstilling

17.03.2006: Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen foreligger i dag.

Følgende aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen er på valg i år: Nils-Henrik Pettersson, Anniken Thue, Kurth A. Augustson, Jan Kildal, Svein Rennemo og Gunn Wærsted. Rune Selmar trakk seg fra vervet som medlem av bedriftsforsamlingen i oktober 2005. Valgkomiteen innstiller videre på at Marianne Lie velges ut som medlem nå.
 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av medlemmene: Nils-Henrik Pettersson og Gunn Wærsted.  Som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen innstiller valgkomiteen på Peter Ruzicka, Canica AS, Lars Windfeldt, Apax Partners, Anne Gudefin, Franklin Mutual Advisers, Olaug Svarva, Folketrygdfondet, Dag Mejdell, Posten Norge AS og Marianne Blystad, Advokatfirmaet Nordia DA.
 
Ingen aksjonærvalgte varamedlemmer er på valg i år. Valgkomiteen innstiller på at Christine Rødsæther og Ida Espolin Johnsen velges ut som varamedlemmer nå. Som nye varamedlemmer innstiller valgkomiteen på Benedikte Bjørn, Norsk Hydro ASA og Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet.       

Videre har valgkomiteens leder i dag avgitt innstilling på valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomité:

Det innstilles på gjenvalg av medlemmene Elisabeth Grieg, Idar Kreutzer og Leiv Askvig. Rune Selmar trakk seg fra vervet som medlem av valgkomiteen i oktober 2005. Som nytt medlem av valgkomiteen innstilles på Olaug Svarva, Folketrygdfondet.

Det vil bli redegjort for innstillingene i generalforsamlingen som avholdes den 27. april 2006 kl. 15.00 i Gamle Logen, Store Sal i Oslo.