Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA - valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen foreligger - se vedlegg.

Det vil bli redegjort for innstillingene i generalforsamlingen som avholdes den 19. april 2012 kl. 15.00 i Den norske Opera, Kirsten Flagstads plass 1 i Oslo.

Orkla ASA,
Oslo, 29. mars 2012
 
Ref.:
Idar Kreutzer, valgkomiteens leder, telefon 22 31 11 64