Bedriftsforsamlingens godkjennelse

13.01.2005: Det vises til melding sendt til Oslo Børs 10. januar 2005 om overtakelse av aksjemajoriteten i Elkem.

Orklas Bedriftsforsamling har i dag, torsdag 13. januar 2005, godkjent at Orkla fremsetter pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Elkem.
 
Som følge av at Orklas investering i Elkem med dette omgjøres til et industrielt engasjement, overføres samtlige aksjer i Elkem som er eiet av Orklas datterselskaper til Orkla ASA i dag. Dette omfatter følgende datterselskaper og aksjer:
 
Rederiaktieselskapet Orkla:  7 aksjer
Nordstjernen Holding AS:  200 496 aksjer
Totalt:  200 503 aksjer
 
Aksjene er overført til kurs NOK 235,- pr. aksje. Orklas samlede beholdning av aksjer i Elkem er uendret som følge av disse interne transaksjonene.