Bjørn Wiggen inn i Orklas konsernledelse

Bjørn Wiggen blir nytt medlem av Orklas konsernledelse med ansvar for området Orkla Materials, som omfatter Elkem og Borregaard. Per Sørlie fortsetter som adm. dir. i Borregaard. Samtidig konstitueres Wiggen som adm. direktør i Elkem i forbindelse med at partene er enige om at Helge Holen fratrer.

- Orkla Materials består av spennende selskaper med sterke organisasjoner og mange utviklingsmuligheter. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Bjørn Wiggen.
 
Bjørn Wiggen (48) er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han startet sin yrkeskarriere i Orklakonsernet i 1983 på Elkem Thamshavn. Wiggen har bred internasjonal erfaring, herunder som sjef for Pripps Bryggerier og Ringnes. 
 
Fra 2001 arbeidet Wiggen i sentrale posisjoner i Carlsberg Breweries, blant annet med ansvar for drift og utvikling av konsernets bryggerier i Sentral- og Øst-Europa. Wiggen var deretter sjef for Orkla Media/Mecom Europe fra 2005-07.
 
Partene hadde ulikt syn på enkelte strategiske vurderinger, og Helge Holen fratrer som adm. dir. i Elkem. Styreleder i Elkem, Orklas konsernsjef Dag J. Opedal, takker Holen for hans innsats for selskapet.
 
Oslo, 23. september 2008
 
Ref.: 
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør  
Telefon +47-2254 4431
 
Orkla Materials består av selskapene Elkem og Borregaard.
Elkem er blant verdens ledende aktører innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. Hovedproduktene er aluminium, energi, silisiummetall, spesiallegeringer av ferrosilisium til støperiindustrien, karbon og microsilica. I tillegg satser Elkem betydelig innen solarindustrien.
Borregaard har en ledende posisjon for fremstilling av biokjemikalier basert på fornybart råstoff. Selskapet har i tillegg attraktive posisjoner innen ingredienser, finkjemi og energi, med fabrikker og salgskontorer i over 20 land.
 
Fakta og bakgrunn: www.orkla.no.  Illustrasjoner: Gå til www.orkla.no, velg Nyheter / Illustrasjoner. Her kan du laste ned Orklas logo, bilder av Orkla-ledelsen og andre illustrasjonsbilder.