Borregaard kjøper Biotech

27.01.2004. Borregaard har kjøpt alle aksjene i det østerrikske selskapet Biotech fra Arbor Vitae Privatstiftung.

Kjøpet sikrer Borregaard LignoTech et godt utgangspunkt for å betjene de raskt voksende markedene i Sentral- og Øst-Europa gjennom Biotechs etablerte salgs- og markedsnettverk.

Borregaard LignoTech har gjennom de siste årene markedsmessig konsentrert sin virksomhet til Europa, Midtøsten, Asia og USA, med begrenset aktivitet rettet mot Øst Europa. Borregaard forventer imidlertid vekst i denne regionen og særlig i de land som går inn i EU i 2004.
 
Kombinasjonen av Borregaards ligninkompetanse og brede produktspekter sammen med Biotechs salgssystem og kunnskap om Øst-Europa gir et godt grunnlag for videre vekst i denne regionen.
 
Lignin er et tømmerbasert råstoff som anvendes til framstilling av en lang rekke spesialprodukter innen f.eks. bygningsindustri, fôr- og landbruksprodukter, oljeboring, brikettering og batterier.
 
Biotech har salgskontorer i Østerrike, Tsjekkia, Slovenia og Ungarn (deleid). Biotech har også en langsiktig råvare- og produksjonsavtale med den tsjekkiske celluloseprodusenten Biocel som omfatter et årsvolum på 40-50 000 tonn ligninprodukter. Biotech hadde i 2003 en omsetning som tilsvarer ca 65 mill kr og har 14 egne årsverk.
 
Borregaard LignoTech er verdens største leverandør av ligninbaserte produkter med 12 fabrikker og et globalt markedsapparat. Borregaard LignoTech inngår i Orklas kjemiområde, Borregaard.