Borregaard kjøper minoritetspost i Mossefossen kraftverk

29.03.2006: Mossefossen kraftverk er eid av Borregaard (61%) og Peterson & Søn (39%).

Borregaard kjøper Petersons eierandel i kraftverket etter at Peterson ønsket å selge eierposten som tilsvarer en kraftproduksjon (årsmiddel) på knapt 5 GWh.
 
Partene er enige om ikke å offentliggjøre overdragelsesvilkårene. Det er forutsatt at transaksjonen ikke utløser konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven.