Borregaard legger ned finkjemifabrikk i Italia

18.11.2004: Borregaard har besluttet å legge ned sin finkjemifabrikk i Madone ved Milano i Italia med ca 80 ansatte.

Borregaards finkjemivirksomhet i Italia fremstiller finkjemikalier til produkter rettet mot ulik teknisk-kjemisk industri, inkludert interne leveranser av strategiske råstoffer til Borregaards fabrikker i Norge og Kina.
 
Bakgrunnen for nedleggelsen er at resultatene ved anlegget i Madone har utviklet seg negativt og driften har de siste årene gått med underskudd. Hovedårsakene er en betydelig overkapasitet og liten generell vekst i de aktuelle markeder. Dette har medført pris- og marginpress samtidig som råvarekostnadene for flere produkter har økt som følge av høy oljepris. Det har blitt gjennomført en rekke forbedringsprogrammer både på kostnads- og inntektssiden uten at dette har vært tilstrekkelig. Borregaard har også forsøkt å selge virksomheten uten at dette har gitt resultat.
 
Borregaard ser ingen tegn til langsiktig forbedring i rammevilkårene for fabrikken i Madone. Borregaard vil imidlertid fortsatt betjene dagens kunder og markeder med tilsvarende produkter fra andre kilder.
 
Borregaard har ytterligere en fabrikk i Italia, i Ravenna, som blant annet leverer råstoff til fabrikken i Madone. Denne fabrikken har noe bedre forutsetninger for fortsatt drift, og Borregaard forsøker nå å finne andre eiere til denne fabrikken.
 
Nedleggelsen av fabrikken i Madone og salg av virksomheten i Ravenna er element i restruktureringen av Borregaards finkjemivirksomhet utenfor Norge som ble varslet tidligere i år.