Borregaard legger trolig ned sin virksomhet i Sveits

Borregaard legger opp til en avvikling av sin cellulosevirksomhet i Sveits. Virksomheten har de siste årene slitt med underskudd og er i en krevende situasjon både på kostnadssiden og markedsmessig. Utsiktene framover tilsier ikke lønnsom drift, og det er derfor besluttet å innlede en nedleggelsesprosess.

- Vi beklager den situasjonen bedriften og våre medarbeidere har kommet i. Vi har gjennom lengre tid arbeidet for å etablere en lønnsom basis for virksomheten, men vi må erkjenne at fabrikken ikke er konkurransedyktig i dagens markedssituasjon, sier adm. direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.
 
Borregaards virksomhet i Sveits hadde en omsetning i 2007 på ca 850 mill. kr. Selskapets konkurransesituasjon er blitt svært krevende. Selv om en rekke forbedringstiltak er gjennomført, vil det kreve betydelige investeringer å utvikle bedriften videre. I tillegg opplever selskapet i Sveits sterkt stigende kostnader for råvarer og energi, og markedsutviklingen for viktige produktområder har hatt en negativ utvikling den siste tiden. I sum betyr disse forholdene at virksomheten nå taper penger og det er ikke utsikter til lønnsom drift framover. Borregaard ønsker å holde produksjonen i gang til desember i år.
 
For de 450 medarbeiderne tilbys ulike økonomiske støtteordninger og praktisk bistand for å få nytt arbeid.
 
 
 
Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, Borregaard, tel. 924 67 711