Borregaard selger Kemetyl AB

31.05.02: Borregaard, Orklas kjemiområde, selger det svenske selskapet Kemetyl AB til Pemco AS.

Kemetyl selger etanolbaserte produkter til konsumenter og ulike industrielle markeder. Virksomheten har 42 ansatte og hadde i 2001 en omsetning på 190 millioner SEK. Kemetyl har sitt produksjonsanlegg og kontorer i Haninge ved Stockholm.
Kemetyl tilhører ikke Borregaards kjernevirksomhet og Borregaard mener Kemetyl kan utvikles bedre i et annet eiermiljø.
Partene ønsker ikke å oppgi overdragelsesvilkårene. Salget gjøres med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2002.
Borregaard er et internasjonalt kjemiselskap med kjernevirksomhet innen spesialkjemi, finkjemi og tilsetningsstoffer.
Pemco er et norsk handels- og industriselskap med virksomhet i Skandinavia og Baltikum. Konsernet har ca 200 ansatte og omsetningen i 2001 var 1200 mill. NOK. Pemco opererer innen forretningsområdene oljehandel, smøreoljer, konsument- og industrikjemikalier.