Borregaard selger sine aksjer i Suven

19.12.2003: Borregaard har solgt sine aksjer i det indiske finkjemiselskapet Suven Life Sciences. Borregaard kjøpte i 2001 en minoritetspost på 17% i Suven.

Investeringen var strategisk begrunnet for å få forståelse og fotfeste i den voksende finkjemiindustrien i India generelt og knytte bånd til Suven spesielt, et selskap som Borregaard i flere år har hatt relasjoner til.
 
Borregaard har siden kjøpet av Suvenaksjene i 2001 fått økt innsikt i og forståelse av den indiske finkjemiindustrien og har opparbeidet relasjoner til flere ulike selskaper som arbeider inn mot farmasøytisk industri. Borregaard ser det derfor ikke lenger som strategisk avgjørende å opprettholde eller utvide eierposisjonen i Suven.  Borregaard ser fortsatt det indiske finkjemimiljøet som viktig og vil med basis i det nettverket selskapet har opparbeidet, kunne videreutvikle relasjoner både med Suven og andre interessante finkjemiselskaper.