Borregaard selger virksomhet innen bokpapir og mekanisk tremasse (Borregaard Hellefoss/Vafos)

01.12.2004: Borregaard selger virksomhetene innen produksjon av bokpapir og mekanisk tremasse til en norsk eiergruppering innen tømmer og treforedling med virkning fra 1. desember.

Salget er element i den pågående restrukturering av enheter utenfor Borregaards kjernevirksomhet.
 
Produksjonen av bokpapir har vært drevet gjennom Borregaard Hellefoss AS på Hokksund, en virksomhet med en omsetning på ca 190 mill. kr og 110 ansatte. Produksjonen av mekanisk tremasse har vært drevet gjennom Borregaard Vafos AS ved Kragerø, som har en omsetning på ca 140 mill. kr og 55 ansatte. Salget omfatter også salgsorganisasjonen som har betjent disse virksomhetene.
 
Partene er enige om ikke å oppgi overdragelsesvilkårene. Salget forventes å gi en mindre regnskapsmessig gevinst både i 2004 og i 2005 siden deler av salget vil skje i 2005. Borregaard Hellefoss og Borregaard Vafos  hadde i 2003 et samlet driftsresultat (før goodwillavskrivninger) på ca 12 mill kr.
 
Virksomhetene vil inngå i et nystiftet konsern innen tømmer- og treforedling med Hellevad AS som morselskap.