Borregaard vokser i India

Borregaard ser på India som et stadig mer spennende land. Salget av vanillin- og ligninprodukter har økt og den store indiske finkjemiindustrien kan gi spennende allianser og nye muligheter for Borregaard Synthesis.

Borregaard etablerte eget representasjonskontor i storbyen Mumbai i 1999. Kontoret har i dag tre ansatte som legger til rette for økt salg av vanillin- og ligninprodukter samt difenol-produkter fra Borregaard Italia. Tidligere ble salget i India håndtert av agenter.
- Vi har en viktig funksjon i å bringe Borregaard nærmere kundene og øke vår forståelse og kunnskap om dette store markedet, sier leder for kontoret Anand Chatorikar.
Salget av Borregaards produkter i India har økt siden etableringen av representasjonskontoret. I år venter Borregaard et salg på omkring 50 millioner kroner i India.

Vanillin i røkelse
Borregaard har siden etableringen av kontoret oppnådd en betydelig økning av sin markedsandel for vanillin i India.
- I tillegg til bruk i næringsmidler, selges nå også vanillin i røkelsespinner som er mye brukt her hos oss. Vanillin anvendes også som smaksstoff i te, forteller Chatorikar.
Når det gjelder ligninprodukter er det som tilsetning i betong og til landbrukskjemikalier som er de største bruksområdene. Totalmarkedet for lignin i India er ikke så stort i dag, men Chatorikar mener det på sikt bør øke betydelig.
- Særlig innen betongtilsetninger håper vi å kunne øke markedet fordi byggeaktiviteten er svært stor over hele landet. Vi planlegger nå et eget seminar med deltakere fra bl.a. byggeindustrien for å fokusere på hvordan lignin kan benyttes i betongtilsetninger, sier Chatorikar.

Sterkt finkjemi-miljø
India har en stor kjemisk industri med en rekke finkjemiselskaper. Borregaard har tidligere i år kjøpt en eierandel i et av dem, Suven Pharmaceuticals i byen Hyderabad i det sørlige India. Gjennom flere år har Borregaard hatt samarbeid med Suven som har produsert ulike produkter for Borregaard.
- India vil bli en stadig større og viktigere aktør innen finkjemi. Dette vil åpne flere muligheter for Borregaard både innen produksjon, og forskning og utvikling, mener lederen for Borregaard-kontoret i India.
Chatorikar peker på at den indiske finkjemiindustrien har høy kompetanse, lave kostnader og holder høyt tempo i sitt arbeid.