Børsklagenemnden godkjenner Orklas tilbud

17.03.2005: Børsklagenemnden har den 16 mars 2005 stadfestet Oslo Børs godkjennelse av Orkla ASAs ("Orkla") pliktige tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Elkem ASA ("Elkem"). Børsklagenemnden har således ikke gitt medhold i klagen over børsens godkjennelse.

Aloca Inc innleverte den 9 mars 2005 klage over Oslo Børs godkjennelse av den pris som er tilbudt av Orkla i det pliktige tilbudet om kjøp av samtlige aksjer i Elkem, jf tilbudsdokument datert 7 februar 2005. Alcoa Inc anførte at det fikserte tilleggsvederlaget på NOK 1 var for lavt og at tilbudet således var i strid med verdipapirhandelloven § 4-10 fjerde ledd.
 
Børsklagenemnden har den 16 mars 2005 stadfestet Oslo Børs godkjennelse av det pliktige tilbudet. Børsklagenemnden har således ikke gitt Alcoa Inc medhold i klagen over børsens godkjennelse. 
 
Akseptperioden for det pliktige tilbudet utløper 22 mars 2005 kl 1600. Oppgjør av grunnprisen på NOK 235 per aksje, samt det fikserte tilleggsvederlaget på NOK 1 per aksje for de aksjonærer som har valgt dette, vil finne sted senest 5 april 2005. De øvrige vilkårene for det pliktige tilbudet fremgår av tilbudsdokument datert 7 februar 2005.