Bud på Dyno

Dyno har i dag informert om at Industri Kapital vil fremme et bud om å kjøpe alle aksjer i Dyno til NOK 206 pr. aksje. Det vises til melding fra Dyno. Et slikt salg av Dyno vil for Orkla gi et proveny på ca. 950 mill. NOK, og en gevinst på ca. 420 mill. NOK.