BWG Homes ASA

Orkla ASA har den 11. juli 2011 kjøpt 50 000 aksjer i BWG Homes ASA til kurs 18,80 kr per aksje. Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 7 150 000 aksjer som utgjør 7,28% av kapitalen.

Espen Wiik, som er Vice President Strategy Development i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.

Orkla ASA,

Oslo, 11. juli 2011

Kontakt:

Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations, Tel: +47 2254 4411

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12