Bytteavtale mellom Orkla og Alcoa gjennomført

Vi viser til børsmelding av 23. desember 2008 som omhandler bytteavtalen mellom Orkla og Alcoa, hvor Orkla mottar Alcoas eierandel i Sapa Profiler mot at Alcoa mottar Orklas eierandel i Elkem Aluminium.
Avtalen er i dag gjennomført.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 31. mars 2009
 
Ref.: Rune Helland, direktør IR, Tel: +47 22 54 44 11