Capital Markets Day - Tilgang til materialet

Dato:    29.11.05
 
I forbindelse med at Orklas Capital Markets Day i dag den 29. november 2005, vil alt materialet gjøres tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no fra kl. 13.00.
 
Presentasjonene og påfølgende spørsmål/svar sesjoner holdes på engelsk og overføres direkte til Orklas internettsider www.orkla.no fra kl. 13.00.