Carlsberg Br. godkjent i Finland

De finske konkurransemyndighetene har på visse betingelser godkjent dannelsen av det internasjonale selskapet Carlsberg Breweries, som vil bli eid 60% av Carlsberg A/S og 40% av Orkla.

En betingelse for dannelsen av Carlsberg Breweries er at Orkla selger sin eierandel i det børsnoterte finske bryggeriet Hartwall. Videre må Carlsberg A/S og Orkla akseptere at Carlsberg Breweries ikke vil bruke sin 50 prosents eierandel i Baltic Beverages Holding (BBH) til å påvirke Hartwall og dermed konkurransen på det finske markedet.

I tillegg må
- Carlsberg A/S avbryte sin lisensavtale med Hartwall om brygging og salg av Tuborg på det finske markedet
- Pripps avbryte sin avtale med Hartwall om import av Ramlösa til det finske markedet og lisensavtale for merket Pommac
- Pripps avbryte sin avtale med Hartwall om distribusjon av Lapin Kulta på det svenske markedet

Dersom betingelsene ovenfor ikke oppfylles, må et av følgende tre alternativer gjennomføres:

1) Carlsberg Breweries kjøper Hartwalls 50% eierandel i BBH
2) Carlsberg Breweries selger sin 50% eierandel i BBH
3) Carlsberg Breweries selger sitt finske bryggeri Sinebrychoff

Partene aksepterer de finske konkurransemyndigheters beslutning samt de kommersielle betingelser som er stilt.

Med denne godkjennelsen har Carlsberg og Orkla fått de relevante myndigheters godkjennelse, og kan nå formelt etablere Carlsberg Breweries. Partene tar sikte på å gjennomføre etableringen i løpet av januar 2001.