Carlsberg Breweries A/S etableres

Orkla ASA og Carlsberg A/S underskrev den 13. februar den endelige avtalen om etableringen av Carlsberg Breweries.

Prosessen startet den 31. mai 2000, da Orkla og Carlsberg A/S offentliggjorde avtalen om at:

- Orklas og Carlsbergs bryggeriaktiviteter samles i et nytt selskap Carlsberg Breweries A/S, med hovedkontor i Danmark.

- Orkla skal eie 40% og Carlsberg 60% av Carlsberg Breweries.

- Carlsberg Breweries primært vil satse på tre fokusmarkeder; Vest-Europa, Øst-Europa og Asia. Carlsberg-merket blir det førende internasjonale øl-merket, supplert av sterke regionale og lokale merker.

Den 7. august 2000 meddelte EU-kommisjonens fusjonsmyndighet (Merger Task Force) at de relevante lokale konkurransemyndigheter skulle godkjenne etableringen av Carlsberg Breweries.

Den 9. november 2000 godkjente de litauiske myndigheter sammenslåingen av Baltic Beverages Holdings (BBH) og Carlsbergs aktiviteter i Litauen på betingelse av at partene selger et av de tre bryggerier partene eier.

Den 12. desember 2000 godkjente de norske konkurransemyndigheter etableringen av Carlsberg Breweries på betingelse av at Carlsberg A/S avvikler sitt indirekte eierskap av Coca-Cola Drikker Norge.

Den 13. desember 2000 godkjente de svenske konkurransemyndigheter på visse betingelser at Orkla og Carlsberg A/S, som et ledd i etableringen av Carlsberg Breweries kan fusjonere deres svenske bryggerier Pripps og Falcon. De svenske myndigheter krevde at 7 varemerker selges, at retten til å distribuere 5 importmerker oppgis, at Falcon avvikler sitt distribusjonssamarbeid med Coca-Cola Drycker Sverige og at Carlsberg avvikler sitt indirekte eierskap av Coca-Cola Drycker Sverige.

Den 2. januar 2001 godkjente de finske myndigheter Carlsberg Breweries på betingelse av at Orkla selger sin eierandel av Finlands største bryggeri Oyj Hartwall Abp. I tillegg må Carlsberg Breweries ikke bruke sin 50% eierandel av BBH til å påvirke Hartwall og dermed konkurransen på det finske markedet. I tillegg skal Hartwall oppgi noen produksjons- og distribusjonsavtaler med henholdsvis Carlsberg og Pripps Bryggerier. Alternativt til at Orkla selger sin eierandel i Hartwall kan Carlsberg Breweries gjøre et av følgende; selge sin andel i BBH, kjøpe Hartwalls eierandel i BBH eller selge Sinebrychoff.

Orkla og Carlsberg A/S har akseptert alle betingelsene for etableringen av Carlsberg Breweries og arbeider med å oppfylle de nevnte krav. (Det er ingen ytterligere krav som ikke er oppfylt.)

Etter 31.mai har følgende aktiviteter funnet sted:
Den 3. november 2000 ble kjøpet av det største sveitsiske bryggeri Feldschlösschen Getränke Holding AG offentliggjort. Kjøpet har tilbakevirkende kraft til 1. juli samme år, og ble gjort på vegne av Carlsberg Breweries.

Den 15. desember 2000 underskrev Carlsberg A/S og Chang Beverage Company avtale om å etablere Carlsberg Asia Ltd., et 50/50 joint venture som skal administrere og utvikle selskapenes salgs- og bryggeriaktiviteter i Asia. Carlsberg Asia Ltd. vil inngå i Carlsberg Breweries.

Regnskaper m.v.
Den endelige avtalen om etablering av Carlsberg Breweries medfører at Carlsberg Breweries regnskap fra 1. januar 2001 vil inkludere ovennevnte selskap.

Orkla vil konsolidere sin 40% andel i Carlsberg Breweries i sitt regnskap fra 1. januar 2001 som felles kontrollert virksomhet.

I forbindelse med offentligjøringen av Orklas foreløpige årsresultat 15. februar 2001 vil ureviderte proforma regnskapstall for Carlsberg Breweries vedlegges.

Styre og ledelse
I forbindelse med offentliggjørelsen den 31. mai 2000 av planene om etableringen av Carlsberg Breweries ble det meddelt at styret for Carlsberg Breweries skal bestå av 8 aksjonærvalgte representanter, hvorav 3 fra Orkla (Orklas styrerepresentanter vil være Jens P. Heyerdahl d.y., Finn Jebsen og Tom Vidar Rygh.) Konsernledelsen i Carlsberg Breweries vil bestå av konsernsjef, administrerende direktør Flemming Lindeløv samt konserndirektørene Nils Smedegaard Andersen, Michael C. Iuul, Paul Bergqvist og Bjørn Erik Næss.