Carlsberg Breweries i Sverige og Norge

De svenske konkurransemyndigheter har i dag gitt klarsignal til at Carlsberg A/S og Orkla ASA fusjonerer sine svenske bryggerier Falcon og Pripps som et ledd i dannelsen av det internasjonale selskapet Carlsberg Breweries, som vil bli eid 60% av Carlsberg A/S og 40% av Orkla. Det fusjonerte selskapet i Sverige vil hete Carlsberg Sverige AB.

En betingelse er at følgende egne varemerker avhendes: Three Towns (TT), Fat, Arboga, Eagle, Bayerbrau, Starkbock og Sailor. Videre forutsettes det at Falcon og Pripps avvikler distribusjonsrettighetene for Lapin Kulta, Warsteiner, Caffrey’s, Bass og Staropramen. Videre vil Carlsberg A/S selge sin indirekte eierandel i Coca-Cola Drycker Sverige AB, og Falcon vil avvikle sitt nåværende distribusjonssamarbeid med dette selskapet.

De omtalte ølmerkene sto i fjor for et volum på ca. 55 millioner liter. Avhendelsen medfører et tap i markedsandel for Carlsberg Sverige AB på ca. 11%-poeng i 1999-termer, til et nivå på ca. 45% (eksl. privatimport).

Partene aksepterer de svenske konkurransemyndigheters beslutning samt de kommersielle betingelser og tidsfrister som er stilt.

De norske konkurransemyndigheter har godkjent etableringen av Carlsberg Breweries under forutsetning av at Carlsberg A/S avhender sitt indirekte eierskap i Coca-Cola Drikker, som er den norske delen av det nordiske selskapet Coca-Cola Nordic Beverages som er eid 51% av Carlsberg A/S og 49% av The Coca-Cola Company.

De finske konkurransemyndigheter, som også har saken til behandling, vil fatte en beslutning primo januar 2001.

Orkla vil ikke, slik det tidligere har vært indikert, innarbeide tall fra Carlsberg Breweries i sitt regnskap for år 2000.