Carlsberg Breweries øker eierskap i Vietnam

14.08.2003: Carlsberg Breweries A/S kjøper den danske IFUs (Industrialiseringsfondet for Utviklingslandene) aksjepost på 25% i South-East Asia Brewery Ltd. i Hanoi og 15% i Hue Brewery Ltd. i det sentrale Vietnam for i alt DKK 95 millioner.

Carlsberg Breweries eier i forkant 35% av de to vietnamesiske bryggeriene og bringer dermed sine eierandeler opp på henholdsvis 60% og 50%. Resten av aksjekapitalen i South-East Asia Brewery eies av et vietnamesisk statseid selskap, og lokalregjeringen i Hue eier de resterende aksjer i Hue Brewery. Kjøpet er betinget av de lokale myndigheters godkjennelse.
 
South-East Asia Brewery brygger og selger både premium merket Carlsberg samt det lokale merke Halida. Hue Brewery brygger og selger lokalmerket Huda. De to bryggeriene har til sammen en markedsandel på ca. 9%. I de siste tre år har det vietnamesiske ølmarkedet vokst ca. 4% om året og med et årlig per capita forbruk på kun 9 liter, er der et stort vekst potensiale.
 
Carlsberg har samarbeidet med IFU i Vietnam siden 1993.