Carlsberg Breweries opphever Joint Venturet i Asia

Etter utsendelse av børsmelding den 23. juni 2003 - "Forhandlinger i Asia" - har det ikke lykkes Carlsberg Breweries A/S og Khun Charoen/Chang Beverages Pte. Ltd. å nå frem til en løsning på uoverensstemmelsene vedrørende det planlagte joint venturet, Carlsberg Asia.

Carlsberg Breweries har i dag meddelt Khun Charoen/Chang Beverages at Carlsberg Breweries opphever joint venturet, og at Carlsberg Asia derfor fortsetter som et 100% Carlsberg eiet datterselskap.

"Vi opphever joint venturet, fordi vi er av den klare oppfattelse, at karakteren på de selskaper Chang Beverages skulle overføre til Carlsberg Asia ikke svarer til avtalen, og at verdien av disse ikke står i noe rimelig forhold til de aktiver Carlsberg Breweries har tilført Carlsberg Asia," uttaler konsernsjef og adm. direktør for Carlsberg Breweries, Nils Smedegaard Andersen.
 
"Carlsberg Breweries har brukt mye tid og mange ressurser på å etablere en dialog med Chang Beverages, men Carlsberg Breweries' ledelse har ikke lengre tillit til at det kan etableres et konstruktivt samarbeid på et rimelig grunnlag, og derfor har vi truffet beslutningen om å oppheve joint venturet. Vi er fortsatt overbeviste om at det er gode utviklingsmuligheter i Asia, og at det er et stort potensial for Carlsberg-merket i regionen," avslutter Nils Smedegaard Andersen.
 
Eventuelle tvister i forbindelse med opphevelsen av joint venturet skal avgjøres ved voldgift i London.
 
Carlsberg Breweries forventer fortsatt at endret regnskapsmessig behandling av Carlsberg Asia ikke får noen vesentlig innflytelse på resultat av primær drift for Carlsberg Breweries i 2003, da bortfallet av inntjeningen fra de thailandske aktivitetene (inklusiv overskuddsgarantien) motsvares av, at konsolideringen av Carlsberg Asias resultat endres fra 50% til 100%. Av praktiske grunner vil den endrede regnskapsmessige behandlingen skje fra og med 3. kvartal (1. juli) i år.
 
English version enclosed to www.orkla.com