Carlsberg og Coca-Cola har inngått avtale

Etter at Orkla og Carlsberg A/S den 31. mai 2000 offentliggjorde planer om at Carlsbergs og Orklas drikkevarevirksomheter slås sammen i Carlsberg Breweries, ble det nødvendig å restrukturere Coca-Cola Nordic Beverages a/s (CCNB), som er et joint venture mellom The Coca-Cola Company og Carlsberg A/S. CCNB har som Coca-Cola Anchor Bottler stått for produksjon og salg av Coca-Cola- produkter i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

Etableringen av Carlsberg Breweries er nå gjennomført.

Der er nå inngått avtale mellom The Coca-Cola Company og Carlsberg A/S, om en oppdeling av CCNBs tapperivirksomheter. Avtalen er betinget av de relevante konkurransemyndigheters godkjennelse. De praktiske konsekvenser av oppdelingen av CCNB kan først gjennomføres når godkjennelsene foreligger.

The Coca-Cola Company og Carlsberg A/S har dessuten underskrevet en bindende avtale om å selge det islandske tapperi Vifilfell til lokale islandske investorer, herunder den nåværende islandske ledelse.

Den samlede avtale innebærer at The Coca-Cola Company overtar de svenske og norske virksomheter. Carlsberg A/S og Orkla er enige om at Carlsberg Breweries overtar CCNBs virksomheter i Finland og Danmark.

Distribusjonssamarbeidet i Sverige mellom Carlsberg Breweries datterselskap Falcon Bryggerier AB og Coca-Cola Sverige AB vil bli avviklet i løpet av året 2001, hvorpå det felles eide distribusjonsselskapet DryckesDistributören AB oppløses og aktivitetene fordeles mellom de to eierne.

I Danmark fortsetter Coca-Cola Tapperierne som før. På sikt vil Carlsberg Breweries vurdere om det kan oppnås synergier med den danske ølvirksomheten.

I Finland arbeides det med å integrere salgsselskapet Coca-Cola Juomats aktiviteter i det Carlsberg Breweries- eide bryggeriet Sinebrychoff som allerede tapper og distribuerer Coca-Cola produkter til det finske markedet.

Når avviklingen av alle CCNBs aktiviteter er gjennomført, vil selskapet bli avviklet som en solvent likvidasjon.