Carlsberg Sverige afvikler produktion i Stockholm

18.11.2003: Bestyrelsen for Carlsberg Sverige har besluttet at flytte produktionen af øl og læskedrikke fra bryggeriet i Stockholm til Falkenberg og i et mindre omfang til København.

Produktionen vil blive flyttet gradvist, og processen planlægges at være afsluttet i oktober 2004. Det forventes, at beslutningen vil forbedre Carlsberg Sveriges resultat af primær drift med ca. 70 mio. SEK om året med fuld effekt fra 2005.
 
Konsekvensen er, at omkring 300 arbejdspladser nedlægges i Stockholm, hvorimod der bliver tale om ca. 60 nye arbejdspladser i Falkenberg. Engangsomkostninger til omstruktureringen kan endnu ikke specificeres.
 
Baggrunden for beslutningen er de seneste års svage udvikling i Carlsberg Sveriges salg og indtjening på et marked, som er præget af et meget højt afgiftsniveau på øl, betydelig parallelimport og et stigende forbrug af lavprisøl.
 
Beslutning om rationalisering af administrationen i Sverige forventes at blive truffet i december 2003.