Chips - foreløpig resultat av offentlig tilbud

07.03.2005: Tilbudsperioden utløp den 4. mars 2005.

Det foreløpige resultatet viser at aksjeeiere som til sammen med Orkla eier ca. 97,0 % av aksjene og 98,1 % av stemmene ved utløpet av tilbudsperioden har akseptert tilbudet.
 
Samtlige nødvendige myndighetsgodkjennelser for gjennomføring av tilbudet er mottatt. Orkla har dermed besluttet å gjennomføre tilbudet forutsatt at vilkårene for gjennomføring av tilbudet fortsatt er oppfylt når det endelige resultatet av tilbudet foreligger.
 
Tilbudets endelige resultat foreligger og meddeles senest 11. mars 2005.