Chips - gjennomføring av Orklas tilbud

09.03.2005: Tilbudsperioden utløp den 4. mars 2005.

Det endelige resultatet viser at aksjeeiere som til sammen med Orkla eier ca. 97 % av aksjene og 98,6 % av stemmene ved utløpet av tilbudsperioden har akseptert tilbudet. Forutsetningene for gjennomføring av tilbudet er nå oppfylt.
 
Orkla har meddelt at tilbudet gjennomføres så snart vedtatte endringer av vedtektene i Chips er registrert, senest 11. mars 2005.
 
I forbindelse med gjennomføring av tilbudet har Orklas eierandel i Chips passert to tredjedeler av stemmene i selskapet. I samsvar med verdipapirhandelloven i Finland kommer Orkla derfor til å fremsette et pliktig tilbud om kjøp av utestående aksjer i Chips. Som følge av at Orklas eier- og stemmeandel også overstiger ni tidendedeler i Chips, kommer Orkla til å starte en prosess med innløsning av samtlige utestående aksjer i samsvar med aksjeloven i Finland.