Dag J. Opedal ny konsernsjef i Orkla

01.06.2005: Et enstemmig styre i Orkla har utnevnt Dag J. Opedal (46) til ny konsernsjef. Opedal har vært konstituert i stillingen mens ulike interne og eksterne kandidater er blitt vurdert av styret.

- Med bistand fra det internasjonale rekrutteringsfirmaet Egon Zehnder har vi de siste månedene gjennomført en meget grundig prosess hvor flere aktuelle kandidater til konsernsjefstillingen i Orkla har vært vurdert. Styret konkluderte denne prosessen i går kveld, og besluttet å tilby Dag J. Opedal stillingen, sier Johan Fr. Odfjell, styreleder i Orkla.
 
- Dag J. Opedal står for både kontinuitet og fornyelse: Kontinuitet på de viktige områdene som har gjort Orkla til en suksesshistorie, og fornyelse på sentrale felter med sin åpne, inkluderende lederstil. Opedal har de senere årene hatt en av de største lederstillingene i nordisk konsumentvareindustri. Han har i Orkla vært ansvarlig for 14.000 ansatte og en omsetning på ca. NOK 20 milliarder med gode økonomiske resultater. Opedal har mange sterke personlige kvaliteter som gjør ham meget velegnet som Orkla-leder, fremholder Odfjell.
 
Dag J. Opedal er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en MBA fra Insead. Etter studiene arbeidet han i Dyno i fem år, og begynte i 1989 i Nora, hvor han blant annet ble sjef for Stabburet. Opedal kom inn i Orklas hovedledelse i 2001 med konsernansvar for Orkla Foods og Orkla Brands. Han har i denne perioden også deltatt i styrende organer i Orklas øvrige virksomhetsområder.
 
- Jeg skal arbeide for at Orkla skal bli et enda sterkere og bedre selskap. Vi har en rekke spennende muligheter foran oss. Men vi står også overfor krevende markeder i endring - nye løsninger må til for at vi skal lykkes. En ny generasjon er på vei inn i Orklas ledelse, og vil prege de neste faser i konsernets utvikling, sier Dag J. Opedal.
 
- Det er inspirerende å ha et samlet styre i ryggen. Det er en nødvendig betingelse for å lykkes i denne funksjonen. Jeg ser også frem til å samarbeide nært med øvrige viktige målgrupper for Orkla, sier Opedal.

Styret har fastsatt konsernsjefens lønn og betingelser. Årslønnen vil være på 3,9 millioner kr, og han får en opsjonsordning basert på verdistigningen på Orkla-aksjen med  utøvelseskurs 10 prosent over børskurs på utstedelsestidspunktet. Opedal får i 2005, 2006 og 2007 utstedt 50.000 opsjoner hvert år. Han får 6 måneders oppsigelsestid og evt. 12 måneders etterlønn dersom ansettelsen bringes til opphør. Hans pensjonsalder blir 62 år.
 
Presse- og analytikermøte på Orklas hovedkontor på Skøyen i dag kl. 1000