Dag J. Opedal vil gå av som Orkla-sjef i løpet av 2010

 Dag J. Opedal har meddelt styret i Orkla ASA at han ønsker å gå av som konsernsjef i løpet av inneværende år.  I forståelse med styret fortsetter Opedal  i stillingen til hans etterfølger er på plass.  Styret vil igangsette arbeidet med å ansette ny konsernsjef.  Opedal fortsetter som styreleder i REC ASA etter at han har gått av i Orkla.  Han vil likeledes fortsette å ivareta Orklas interesser i Jotun AS' styre.

-          Etter snart 6 år som konsernsjef og 9 år som medlem av konsernledelsen i Orkla, har jeg funnet at tiden er moden for å levere stafettpinnen videre.   Det har vært fantastisk spennende å få ta del i Orklas dynamiske utvikling i denne perioden.  I særlig grad har det vært inspirerende å få arbeide så nært med konsernets mange kompetente ledere og øvrige medarbeidere -  uttaler konsernsjef Dag J. Opedal.

 

På vegne av styret i Orkla takker styreleder Stein Erik Hagen Dag J. Opedal for hans omfattende innsats og mer enn 20-årige bidrag til konsernets utvikling og vekst, siden 2005 som konsernsjef.

 

-          En rekke industrielle forbedringsprosesser er iverksatt i hans tid som leder.  Merkevareselskapene Orkla Brands og Jotun (eierandel 42,5 %) har vist stadig sterkere resultater.  Sapa er bygget opp som et nytt virksomhetsområde. Selskapet fremstår som et globalt ledende selskap innenfor aluminiumsløsninger med en resultatkurve som peker oppover.  Videre arbeides det systematisk med at konsernets solar-investeringer i REC og Elkem Solar etter hvert vil demonstrere sitt potensial.  Samtidig har Opedal bidratt til en fokusering av Orklas portefølje gjennom salget av Orkla Media, Elkems virksomhet innen primæraluminium, samt vannkraftvirksomheten som hjemfaller til staten.  Det foreligger også gode planer for Orklas verdiskapning fremover, uttaler styreleder Stein Erik Hagen.

 

Dag J. Opedal vil i henhold til fratredelsesavtale motta lønn og avtalefestede ytelser i 12 måneder utover oppsigelsesperioden på 6 måneder.

 

Oslo, 02.07.2010

Kontaktpersoner:
Stein Erik Hagen - tlf.  24 13 30 11
Dag J. Opedal - tlf. 22 54 45 38

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12