Dagens møte i Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA

27. juni: Bedriftsforsamlingen vedtok i sitt møte i dag å gjøre Undersøkelsesutvalgets rapporter samt tilleggsinformasjon tilgjengelig for selskapets aksjonærer. Bedriftsforsamlingens ordfører fikk fullmakt til å forberede offentliggjøringen etter samråd med styrets formann.

Rapportene og tilleggsdokumenter, som representerer et omfattende materiale, vil i henhold til vedtaket nå gjennomgås med tanke på offentliggjøring, og deretter legges ut på Orklas nettsider på www.orkla.no. Materialet vil ventelig være tilgjengelig for aksjonærene i løpet av en ukes tid.