Dagens styremøte - Orkla Media

Orklas konsernstyre har i dag drøftet strategiprosessen i Orkla Media. Arbeidet fortsetter i henhold til planene, men med en ytterligere innsnevring av aktuelle løsninger.

Av hensyn til de avtaler som er inngått med krav til fortrolighet vil Orkla ikke opplyse hvem eller hvor mange som nå blir med i sluttfasen.
Arbeidet dreier seg fremdeles om å finne en helhetsløsning for Orkla Media, og det kan være aktuelt med løsninger der Orkla fortsatt er med på eiersiden.
 
 
Pressekontakt:
Informasjonsdirektør Ole Kristian Lunde, 22 54 44 31