De tillitsvalgte vil medvirke til at det skapes gode verdier fremover

17.10.2005: De tillitsvalgte i Orkla, Sapa og Elkem konstaterer at det nå er avklart at Orkla skal beholde Elkem, Sapa og Borregaard som sideordnede selskaper i konsernet.

På denne bakgrunn ønsker de tillitsvalgte samlet å fokusere positivt for å bidra i de industrielle utviklingsprosesser som vil komme framover. Selv om det  underveis i utredningsprosessen blant de tillitsvalgte har vært forskjellige synspunkter på om det ville være riktig at Orkla skulle beholde disse enhetene, aksepterer og respekterer de tillitsvalgte det vedtak som nå er fattet.
 
Vi går nå inn i en ny fase hvor vi vil bli utfordret på å skape kreative løsninger i forhold til de utfordringer som ligger foran oss. I de kommende prosesser vil vi alle aktivt søke samarbeid og positivt samhold for våre felles interesser, og medvirke til at det skapes gode verdier for våre eiere som grunnlag for opprettholdelse og utvikling av gode og trygge arbeidsplasser for konsernets ansatte.
 
Aage Andersen                                                                  
Konserntillitsvalgt Orkla
 
Einar Støfringshaug
Konserntillitsvalgt Elkem
 
Kjetil Haanes                                                                      
Leder av Funksjonærrepresentantskapet i Orkla
 
Bjørn Rune Henriksen
Leder for funksjonærene i Elkem