Denofas ekstraksjonsverk videreføres med nye eiere

19.01.2005: Det er inngått avtale om at Denofas ekstraksjonsverk (X-verk) for soyabønner i Fredrikstad blir videreført med en ny eiergruppering som består av norske Unikorn (40%), brasilianske Inlogs (40%) og Orkla (20%). Den nye virksomheten får en omsetning på ca 900 mill. kr og ca 50 ansatte.

X-verket framstiller rå soyaolje og proteinrikt soyamel til fôrindustrien basert på bearbeiding av soyabønner. Virksomheten har en sterk posisjon som leverandør av soyamel til den norske og svenske fôrindustrien. Den rå soyaoljen har tidligere blitt foredlet i Denofas fettfabrikk. Dette produktet vil nå selges til andre aktører.
 
Denofa har gjennomgått en omfattende restrukturering. Fettfabrikken har de siste årene gått med underskudd og er nå i ferd med å legges ned. X-verket har imidlertid en sterk og interessant markedsposisjon, men har vært utsatt for finansiell risiko knyttet til kjøp av soyabønner fra Brasil. Risikomomentene har vært knyttet til innkjøpsmønster og norske rammebetingelser vedrørende grenseverdier for ikke-genmodifiserte soyabønner. Denofa har nå fått en nødvendig avklaring fra myndighetenes side og redusert sin risiko gjennom et nytt innkjøpsprogram for soyabønner.
 
Det nye eierskapet vil tre i kraft med virkning fra 24.1.05, og med regnskapsmessig effekt fra 1.1.2005. Selskapet vil bli ledet av adm. dir. i Unikorn, Øystein Haslum.
 
 - Vi har nå fått et godt kommersielt grunnlag for å videreføre driften av X-verket.  Denofas produksjon av soyaolje og soyamel er viktig for norske og svenske kunder.  Denofa er et av få anlegg i verden med ikke-genmodifisert soyaolje og soyamel hvor samtidig kundene kan være trygge på at melet er salmonellafritt.  Vi vil bygge videre på de styrker bedriften har, sier Øystein Haslum.
 
Om selskapene
Denofa ble etablert i 1912 og har produsert olje- og fettprodukter til næringsmiddelindustrien og vært en leverandør av soyaproteiner og fiskeoljer til dyre- og fiskefôrindustrien. Etter fettfabrikkens nedleggelse omfatter virksomheten X-verket som produserer rå soyaolje, soyamel og lecithin. Det er også en mindre spesialoljevirksomhet, som ikke omfattes av det nye selskapet.  Virksomheten har inngått i Borregaard som er Orklas kjemiområde.
 
Unikorn har sin hovedvirksomhet innen handel med korn og andre råvarer til norsk mel- og fôrindustri. Unikorn kjøper korn og fôrstoffer fra norske og utenlandske leverandører. Produktene selges som matkorn til møller og som råvarer til husdyr- og fiskefôrproduksjon gjennom et god utbygd og effektivt logistikksystem.
 
Inlogs er et selskap i Agrenco Group, spesialisert innen handel med landbruksprodukter og salg av logistikkløsninger. Selskapet finansierer brasilianske bønder og opererer kornsiloer i flere delstater i Brasil.  Eksport skjer fra Agrenco Groups egen havne-terminal i Sao Fransisco do Sul.  Inlogs håndterte i 2004 ca. en million tonn soyabønner, hvorav ca 90% ble eksportert til Europa og Asia.