Det Berlingske Officin

Følgende pressemelding er i dag gått ut fra Det Berlingske Officin:

Det Berlingske Officin A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Formanden for Officinets bestyrelse, direktør Knud Sørensen, har som
tidligere meddelt ønsket af udtræde af bestyrelsen. Samtidig har også bestyrelsesmedlemmerne direktør Kurt Christian Fromberg, direktør
Karl-Johan Levinsen og direktør Walther Paulsen ønsket at udtræde.

På dagens generalforsamling nyvalgtes professor ved Københavns Universitet, dr.jur. Mads Bryde Andersen og koncerndirektør i Carlsberg Breweries, Bjørn
Erik Næss.

Det Berlingske Officins bestyrelse er herefter: Adm. direktør Jan Lindh (formand for bestyrelsen), advokat Oluf Engell (næstformand for bestyrelsen), professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, direktør Ib Christensen, direktør Kjell Johnsen og koncerndirektør Bjørn Erik Næss samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, fuldmægtig Diana Lorentzen, underdirektør Henning Læssøe Nielsen og controllerassistent Kristian Schøler.

København, den 16. maj 2001

Bestyrelsen