Driftsmessig godt kvartal for Orkla

Orklas industriområde har hatt sterk resultatfremgang, og alle virksomheter viser høyere resultater enn i fjor - både for kvartalet og samlet sett hittil i år. Det har også vært en god verdiutvikling for Orklas investeringsområde, og hittil i år er avkastningen på 14 prosent; foran Oslo Børs og Morgan Stanleys nordiske indeks.

Orklas driftsresultat før amortisering økte i tredje kvartal med 15 prosent til 1,2 milliarder kroner. Samlet driftsresultat så langt i år er på 3,4 mrd. kr, opp fra fjorårets 3,2 mrd.
 
- Resultatmessig har dette vært et godt kvartal for Orkla, med fremgang for nær sagt alle områder. Vi gleder oss også over investeringsbeslutningen i Elkem Solar. Dette er et spennende fremtidsprosjekt for Elkem og for Orkla, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Merkevarer hadde både salgs- og resultatfremgang i det nordiske markedet, mens enkelte markeder utenfor Norden fortsatt er krevende. Restrukturering og forbedringsprosjekter sammen med fortsatt gode markeder for Sapa i Europa bidro til sterk resultatfremgang for Spesialmaterialer, som omfatter Elkem, Sapa og Borregaard.
 
Salget av Orkla Media til Mecom Group er gjennomført som forutsatt, og gevinsten fra salget utgjorde 4 milliarder kr.
 
Orklas resultatet pr. aksje var pr. 3. kvartal på 41,9 kroner, mot 20,2 kr samme tidspunkt i fjor. Netto resultatbidrag fra avhendet virksomhet (Orkla Media) utgjør 20,0 kr pr. aksje.
 
 
 
Ref.:     Rune Helland                    Dir. Investor Relations                       Tel.:  22 54 44 19    
            Ole Kristian Lunde            Kommunikasjonsdirektør                   Tel.:  22 54 44 31
 
Dato:    31. oktober 2006