Dynamisk år for Orkla

Orkla fikk i 4. kvartal i 2005 et ordinært resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner. For året totalt ble konsernets driftsinntekter 55,3 milliarder kr og ordinært resultat før skatt ble 7,2 milliarder kr. Merkevareområdet er styrket gjennom vekst i Norden og i Russland. Spesialmaterialer viser gode resultater innenfor energi, men det er krevende markedsforhold for Borregaards kjemivirksomhet og Sapa.

Veksten i driftsinntekter for 2005 var på 72 prosent. Større oppkjøp som Sapa, Elkem, Chips-konsernet, SladCo, Collett Pharma og Panda har bidratt totalt med cirka 25 mrd. kroner i økt omsetning, mens restrukturering og salg av virksomhet i Borregaard har medført bortfall av omsetning på cirka 1,8 mrd. kroner.

- Vi har lagt et dynamisk år bak oss, med overtakelse av mange store virksomheter. Dette har løftet så vel omsetning som resultat i betydelig grad. Vi fortsetter samtidig med omfattende effektiviseringsprogrammer for å styrke vår konkurransekraft, både innenfor Merkevareområdet og Spesialmaterialer, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orkla Finans har god vekst og resultatfremgang. Investeringsområdet for øvrig realiserte i 4. kvartal porteføljegevinster for 422 mill. kroner. Pr. 4. kvartal hadde investeringsporteføljen en avkastning på 34 prosent, og verdijustert egenkapital økte med i overkant av 650 mill. kroner i kvartalet.
 
Resultat pr. aksje økte med 3,8 kroner sammenlignet med samme kvartal i 2004 og ble for året som helhet 28,1 kroner, en økning på 91 prosent[1].
 
Styret foreslår å dele ut et ordinært utbytte på 7,50 kr pr aksje, opp fra 4,50 kroner pr. aksje i 2004.

[1] Justert for Carlsberg-transaksjonen
 
 
4. kvartal 2005: